COVID-19

Kjære søkere.

I disse dager planlegges det, både i Norge og Russland, tiltak for å nedskalere de tidligere innførte tiltakene som skulle forhindre spredning av koronaviruset.

Det planlegges en etappevis åpning av grensene for gjenopptaking av internasjonal persontransport. Det planlegges også åpning av statlige institusjoner, gjenopptaking av virksomheten for små og mellomstore bedrifter og også for tjenester tilknyttet servicesektoren.

I tur og orden vil også selskapet Interlink Service treffe de nødvendige tiltak for å gjenoppta arbeidet med visumsøknader. Arbeidet ved kontoret vil bli utført i samsvar med de krav og anbefalinger til sanitærtiltak, desinfeksjon og sosial avstand som forventes av organisasjoner som levere tjenester til befolkningen og relevante offentlige etater.

  1. Gjennomføring av nødvendig sanitærarbeid og desinfeksjon av lokalene i henhold til krav for virusbeskyttelse. Nedvasking av rom og fellesarealer.
  2. Tiltak ved inngangen til kontoret og ved hver av ekspedisjonslukene for å tilrettelegge for antiseptisk vask av hender (med vesker, kremer, gele med nødvendig antiseptisk innhold) og desinfeksjonsservietter.
  3. Sikre kontroll av personalets kroppstemperatur og påfølgende hjemsending av personer som viser tegn på høy kroppstemperatur og/eller viser tegn på luftveisinfeksjoner (feber, hoste, rennende nese).
  4. Tilrettelegge for timeavtaler for kunder med nødvendig tidsintervall - slik at det utelukkes kontakt mellom dem.
  5. Organiseringen av kundene medfører at de vil måtte holde en avstand på minimum 1, 5 meter mellom hverandre. I venterommet vil stolene ha en fast avstand i henhold til bestemmelsene.
  6. For å overholde kravet om sosial avstand vil det bli installert dele-vinduer i ekspedisjonslukene mellom betjening og kunder.
  7. Krav om bruk av personlig verneutstyr.