Opplysning om ansvarsbegrensning

Den russiske ambassaden i Norge og Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes har inngått en avtale med Interlink Service LLC om levering av tjenester for mottak og behandling av visumsøknad til Russland fra norske og ikke-norske borgere som ønsker å besøke Russland, samt utstedelse av ferdige dokumenter.

Interlink Service LLC har utnevnt RVS AS (dets datterselskap) som leverandør av disse tjenestene i Norge.

Derfor yter Det russiske visumsenteret i Norge en rekke tjenester for mottak og behandling av visumsøknad til Russland, samt utstedelse av ferdige dokumenter fra RVS AS på vegne av Den russiske ambassaden i Norge og Det russiske generalkonsulat i Kirkenes.

RVS AS tilbyr sine tjenester, men er kun ansvarlig for følgende funksjoner og tjenester:

 • motta pass fra søkeren, fullføre søknaden med tilhørende dokumenter (heretter kalt "dokumenter") og motta relevante konsulære og servicerelaterte avgifter.
 • å overføre dokumenter til Den russiske diplomatiske tjenesten på vegne av søkeren.
 • å ha gjennomgå dokumentasjonen til Den diplomatiske tjenesten,
 • å gjennomgått søkerens pass og andre dokumenter fra Den diplomatiske tjenesten, å returnert disse dokumentene til søkeren eller til hans representant eller tilsvarende som har sendt dem etter veiledning fra søkeren via post eller budtjeneste til adressen som er angitt av søkeren. I visse tilfeller kan, på tross av prosedyren som er beskrevet ovenfor, Den diplomatiske tjenesten overføre de aktuelle dokumentene direkte til søkeren uten å gå via visumsenteret.

RVS AS informerer søkerne om følgende:

 1. Betaling fra søker av konsulæravgift innebærer ikke automatisk rett til å få visum. Beslutningen om å utstede visum eller nekte å utstede visum er det Den russiske diplomatiske tjeneste som suverent bestemmer.
  RVS AS og dets ansatte har ingen innflytelse på prosessen, behandlingstiden eller resultatet av søknaden.
  Behandlingstiden av visumsøknaden utført av Den russiske diplomatiske tjenesten er fra 4 til 20 virkedager. I løpet av denne perioden vil søkerens pass være oppbevart hos Den russiske diplomatiske tjenesten.
 2. Den russiske diplomatiske tjenesten forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumenter fra søkeren, og å invitere søkeren til et intervju, men også å nekte å utstede visum.
 3. Feil utfylling eller forfalskning av dokumenter for å få visum, samt å gi et ufullstendig sett med dokumenter, kan føre til at Den diplomatiske tjenesten nekter å utstede visum.
 4. Uavhengig av utfallet av visumsøknaden, samt om søkeren nekter eller trekker sin søknad, vil ikke konsulent- og tjenestegebyrene RVS AS mottar fra søkeren eller hans representanter bli refundert
 5. RVS AS er ikke ansvarlig ovenfor søkeren for tap av søkerens dokumenter som skjedde som følge av ulykke, ulovlige handlinger fra tredjeparter, naturkatastrofer (tilfeller av force majeure), eller av andre grunner som RVS AS ikke kunne forutse og / eller som ikke kunne påvirkes.