Spørsmål og svar

>

Hvordan vet jeg om jeg trenger visum?

Borgere i Norge og EU trenger visum for reise til Russland.

>

Gir russisk visum deg rett til å besøke andre land?

Russisk visum gir deg kun rett til å besøke Russland.

>

Kan Det russiske visumsenter utarbeide en søknad om visum for meg?

Det russiske visumsenter fyller gjerne ut den elektroniske visumblanketten for visumsøknaden for deg (tilleggstjeneste). Men vi tilbyr ikke oss ikke å hente eller lage til utfyllende dokumenter.

>

Hvordan søker jeg om visum?

Steg-for-trinns instruksjon

Trinn 1:

Velg nærmeste visumsenter. Søknad om visum og valg av visumsenter for Russland i Oslo eller i Kirkenes

Trinn 2:

Definer presist formålet med din reise. Våre visumsentre vil hjelpe deg med alle stadier av visumprosessen, men vi har ingen rett til å gi råd eller anbefale deg valg av formålet med turen.

Trinn 3:

Les avsnittet "Visa kategorier", og gjør deg kjent med informasjon om relevant visa-kategori  og eventuelle tilhørende krav.

Trinn 4:

Vennligst følg instruksjonene nøye og fyll ut det elektroniske skjema på https://visa.kdmid.ru/

Trinn 5:

Vennligst sørg for at vi har nok tid før reisen din til å behandle visumsøknaden. Beregnet tid for gjennomgang av søknaden er gitt på fanen "Tariffer og vilkår", på siden til den aktuelle visumkategori.

Trinn 6:

Skriv ut visumsøknaden din og send det med resten av dokumentene til visumsenteret i Oslo eller Kirkenes. Vær oppmerksom på at du på det tidspunktet du leverer inn alle dokumentene, må du også forhåndsbetale visumet og de tilhørende servicegebyr for visumet, i overensstemmelse med den type og kategorier visumsøknaden gjelder for.

Eller, enda bedre, benytt deg av vår ekstra Post-utfyllingstjeneste.

Trinn 7:

Få tilbake passet ditt etter gjennomgangskontrollen på visumsenter. Du må returnere originalfakturaen (innleveringsdokumentet) som ble utstedt til deg når du sendte inn dokumentene. Oppbevar en kopi av fakturaen hvis du trenger det for rapportering.

Eller, enda bedre, bestill returlevering av passet ditt via post eller budfirma.

Trinn 8:

Umiddelbart etter mottak av pass, sjekke gyldigheten for visumet. Du må du også kontrollere at lengden av visumets gyldighet stemmer med reiseperiodens lengde, og at antall innreiser tilsvarer den nødvendige visumkategorien, og at det stemmer med formålet for reisen.

>

Hvor lang tid tar det å gjennomgå en visumsøknad?

Vanligvis beregnes det 4-20 virkedager for normal behandling, eller 1-3 virkedager for hurtigbehandling fra den dato ambassade eller konsulat mottok søknad og dokumenter. For å unngå forsinkelser og ulemper, ber vi deg om å sørge for at alle dokumenter er klare og nøyaktig utfylte på mottakstidspunktet. Ambassaden eller konsulatet har rett til å gjennomgå dokumenter i opptil 30 dager.

>

Når kan jeg søke om visum?

Søkeren kan ikke søke om visum tidligere enn 6 måneder før forventet avreisedato til Russland.

>

Har visumsenteret noe å gjøre med visumbeslutning?

Nei. Ingen ansatte i visumsenteret har noen påvirkningsmulighet eller innflytelse på visumbeslutningen. Vårt arbeid er av rent teknisk karakter, vi kan ikke påvirke beslutningen om søknaden din eller fremskynde den.

>

Bør jeg få bekreftet booking-reservasjoner vedrørende reisen min før jeg får visum?

Vi anbefaler ikke booking før mottak av visum, unntatt når dette er en betingelse for å få visum. RVC AS er ikke ansvarlig for eventuelle ulemper som skyldes mangel på visum for en viss periode eller avslag på visum.

>

Kan jeg sende søknad via post? Kan jeg sende søknaden direkte til Den russiske ambassaden eller Det russiske konsulatet?

Du kan ikke sende søknad direkte til ambassaden eller konsulatet. Men du kan sende søknad til Visumsenteret via post. Du kan sende ditt søknadsskjema, pass og nødvendige dokumenter via post, ved hjelp av vår ekstra tjeneste - Posttjenesten.

>

Hvor kan jeg finne krav til gyldig foto?

Vennligst se «krav til foto» på vårt nettsted. Hvis bildet ditt ikke oppfyller disse kravene, kan du ta et visumfoto på våre kontorer (tilleggstjeneste).

>

Jeg fylte ut det elektroniske skjemaet på visumsøknaden. Hvordan sørge for at det blir lagret?

Før du fyller ut den elektroniske visumsøknaden, må du registrere deg på nettstedet https://visa.kdmid.ru/. Vennligst skriv inn passordet og nummeret på spørreskjemaet generert av systemet. Når du får tilgang til systemet neste gang, ser du alle skjemaene du har opprettet.

>

Hvordan kan jeg finne ut hvilken type pass jeg skal velge når jeg fyller ut den elektroniske blanketten til visumsøknaden: diplomatisk, offisielt eller vanlig (turist)?

Et diplomatisk pass utstedes til en person for offisielle utenlandsreiser relatert til internasjonale relasjoner. Et offisielt pass (offisielt eller spesialpass) utstedes til en tjenestemann for offisielle turer, samt medfølgende familiemedlemmer. Et turist- eller vanlig pass er utstedt til borgere for private, internasjonale reiser, den bekrefter identiteten og statsborgerskapet til innehaveren.

>

Kan jeg endre visumskjemaet etter at jeg har skrevet det ut?

Ja. Vennligst klikk på lenken, skriv inn profilnummeret ditt og klikk på "Gjenopprett profil". På neste side må du angi all nødvendig informasjon. Vær oppmerksom på at du må skrive inn de første 5 bokstavene i etternavnet ditt med STORE-bokstaver. Etter at du har oppgitt all nødvendig informasjon, klikker du på "Opprett et nytt spørreskjema", og klikk deretter "Neste" på neste side. Vær oppmerksom på at klikke på "Opprett et nytt spørreskjema" ikke vil slette det forrige spørreskjemaet, og det vil være tilgjengelig for endringer og tillegg.

>

Hvordan henter jeg fram et skjema dersom jeg ikke har fullført det?

Vennligst åpne denne linken https://visa.kdmid.ru/RetrievePage.aspx, skriv inn din søknads- ID og klikk på "Hent elektroniske søknadsskjemaet". På neste side skriver du inn all nødvendig informasjon. Vær oppmerksom på at du må skrive inn de første 5 bokstavene i etternavnet ditt med STORE-bokstaver. Etter at du har oppgitt all nødvendig informasjon, vennligst klikk på "Få et nytt utkast ID" og klikk deretter "Neste" på neste side. Vær oppmerksom på at ved å velge "Få et nytt utkast ID", ikke vil slette søknadsskjemaet du allerede har opprettet, og det vil være tilgjengelig for endringer og  rettelser.

>

Kan jeg bruke min elektroniske signatur for å signere skjemaet?

Nei, du kan ikke bruke en elektronisk signatur for å signere et spørreskjema. Spørreskjemaet kan KUN SIGNERES FOR HÅND.

>

Kan jeg betale gebyrer på nettstedet?

Hvis du bruker vår posttjeneste (tilleggstjeneste), vil du motta en e-post med faktura for betaling etter at dokumentene kommer til visumsenteret. Hvis du personlig leverer inn dokumenter til vårt visumsenter, må du betale gebyret på stedet.

>

Trenger jeg en timeavtale avtale for å for levere søknaden?

På Det russiske visumsenteret mottar vi dokumenter etter timeavtaleavtale. Hvis du er kommer for sent til avtalt tid eller ikke kunne registrere deg på forhånd, vil dokumentene bli behandlet etter «først til mølle» prinsippet.

>

Hvor ser man satser for honorar og lister over dokumenter for hver visumkategori?

Fanen "Typer visum" gir en komplett liste over alle kategorier av visa. Ved å velge visum for den aktuelle kategorien, vil du se flere faner med informasjon om visumavgift, nødvendige dokumenter, behandlingstid og krav til fotografering. Vennligst les denne informasjonen nøye før du sender inn dokumentene.

>

Hvis jeg skal fylle ut visumsøknad for en mindreårig, hvem skal signere?

Søknader for mindreårige (under 16 år) barn må være signert av en av foreldrene eller annen juridisk representant, ellers kan de ikke aksepteres.

>

Trenger jeg å levere inn originaler av eventuelle dokumenter når jeg søker om visum?

Søkeren legger inn følgende dokumenter i original: pass, et trykt og signert visum søknadsskjema med et fotografi. De resterende dokumentene kan levers som kopi, unntatt når det er nødvendig for å bekrefte ekte dokumenter for visse kategorier av visum. Som hovedregel vil dokumentene som sendes, med unntak av passet, ikke bli returnert. I enkelte tilfeller kan originaler bli forespurt av ambassaden eller konsulatet etter mottak av den originale dokumentpakken.

>

Hvordan vet jeg hvilke dager visumsentrene er stengt?

Det russiske visum sentre er stengt på lørdager og søndager, i helger og på norske helligdager.

>

Hva skal jeg gjøre når jeg kommer til visumsenteret?

Ved ankomst til visumsenteret vil du bli bedt om å levere inn dokumentene. Mens du venter på en din tur, må du sørge for at alle nødvendige dokumenter er klare. Ukorrekte dokumenter eller bilder vil føre til forsinkelse ved mottak av søknaden.

>

Hva skjer når jeg kommer til visumsenteret? Hvordan er alt ordnet?

Når du kommer til visumsenteret anmelder du deg. Deretter blir du bedt om å vente på venterommet til det angitte mottakstidspunkten eller til en av kundebehandlerne er ledig. I resepsjonen vil en medarbeider sjekke dokumentene dine og godta søknaden din dersom de oppfyller kravene, aksepterer betaling fra deg og utsteder en faktura (kvittering). Du vil få informasjon om den omtrentlige tiden for visumbehandlingen, men vi vil ikke kunne gi nøyaktig dato. Vi anbefaler at du bruker SMS-Informasjonstjenesten (tilleggstjeneste) for å motta informasjon umiddelbart etter at passet er returnert til visumsenteret etter behandling.

>

Hvilke avgifter skal jeg betale?

For hver søknad om visum skal betales et konsulatgebyret i det beløpet som tilsvarer aktuell visumkategori og et servicegebyr på kr 300 (for normal behandlingstid på 4 til 10 dager). Alle gebyrer betales ved søknad med et debet- eller kredittkort.

KONTANTER AKSEPTERES IKKE.

Se avsnittet "Tariffer og vilkår" på siden av den aktuelle kategorien visum.

>

Etter at jeg har fylt ut det elektroniske spørreskjemaet, hva må jeg så gjøre og hva må jeg skrive ned?

Vennligst skriv ned nummeret på spørreskjemaet ditt, som er generert av systemet, og passordet. De kan være påkrevd for at du får tilgang til spørreskjemaets elektronisk form for utskrift eller korrigering.

>

Trenger jeg å komme personlig for å levere eller hente dokumentene mine?

Du kan levere inn og motta dokumentene personlig, gjennom en personlig representant med skriftlig, dokumentert fullmakt eller ved å bruke vår posttjeneste (tilleggstjeneste).

>

Er jeg garantert å få visum etter søknadsbehandlingen?

Det russiske visumsenteret kan ikke garantere at du vil få visum. Godkjenning eller avslag av visumsøknad er kun de diplomatiske, russiske myndighetene som har myndighet til å gjøre. Det russiske visumsenteret kan på ingen måte påvirke utfallet av søknaden.

>

Hvis jeg allerede tidligere har fått visum, må jeg presentere hele dokumentasjonen på nytt når jeg søker om visum for en ny tur?

Ja. Når du søker om nytt visum til Russland, må du sende et nytt komplett sett med dokumenter, selv om du har sendt inn disse dokumentene før.

>

Dersom jeg allerede har et gyldig, russisk visum når jeg søker om et nytt visum, kan jeg ha to visum samtidig?

Nei. Vær oppmerksom på at hvis du nylig mottok et russisk visum som var gyldig på tidspunktet for den nye søknaden, må du levere inn passet med visumet, da ambassaden eller konsulatet ellers må annullere det.