Transittvisum

Vanlig transittvisum for innreise en gang utstedes til norske statsborgere, borgere av andre land og søkere uten statsborgerskap som skal reise gjennom territoriet til Den russiske føderasjonen for en periode på opp til 10 dager (vei eller jernbane) eller opp til tre dager (med fly) på grunnlag av gyldige billetter for avreise fra Russland, har et gyldig visum for innreise i de sammenhengende statene langs ruten, eller visum eller pass for bestemmelseslandet.

Utenlandske statsborgere, som følger veien gjennom Russland som passasjer eller langtransport (frakt), får transittvisum utstedt for en tidsperiode som anses nødvendig for å reise den korteste ruten (men ikke mer enn 10 dager). Gyldighet av visum vil i dette tilfellet forvente en gjennomsnittlig daglig kjørelengde tilsvarende 500 km.

Gyldigheten av et dobbelt transitt visum kan ikke overstige én måned. Dersom en utenlandsk borger har behov for transitt gjennom Russland til et tredje land og deretter tilbake til Russland igjen gjennom en periode på over en måned, må vedkommende få et enkelt transittvisum. Nytt transittvisum for retur må hentes på det russiske konsulatet i det landet der den utenlandske statsborgeren skal til i utgangspunktet.

Utenlandske statsborgere som flyr over territoriet til Den russiske føderasjonen med direktefly har ikke behov for et transittvisum.

En utenlandsk statsborger som flyr internasjonalt med overføring på/i den samme flyplassen i territoriet til Den Russiske Føderasjonen (avhengig av tilgjengelighet i transittområdet på flyplassen) og tilgjengeligheten av riktig dokumentasjon for retten til innreise i destinasjonslandet, samt flybillett med bekreftet dato for avreise fra flyplassen i Russland innen 24 timer etter ankomst, trenger en ikke et transittvisum.

Obs!

Etter at avtalen om Tollunion mellom Den Russiske Føderasjon, Hviterussland og Kazakhstan trådte i kraft betraktes alle flyrutene mellom disse landene som innenriksruter.

Det betyr at grense- og passkontroll må da skje kun i ett av disse landene. Passasjerene som drar til Hviterussland eller Kazakhstan og som mellomlander i Russland må derfor ordne et transittvisum.

For registrering av et vanlig transittvisum for enkel eller dobbel innreise må du sende:

 1. Gyldige billetter for innreise og utreise til/fra Russland;
 2. Engangsvisum for innreise til stater sammenhengende med Russland på ruten eller landet eller staten du skal reise til, visum eller pass til denne staten eller en begrunnet forespørsel og dokumenter som beviser nødvendigheten av å stoppe, med mindre annet følger av internasjonale avtaler. Innlevering av visum er ikke nødvendig for borgere av de landene som er kvalifisert for visumfrie reiser til nabolandene eller mottakerstaten, i samsvar med gjeldende avtaler mellom dem;
 3. Pass, med minst to tomme sider for visum, gyldig i 6 måneder fra visumets utløpsdato;
 4. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren. På Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema;

 5. Fargebilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter kan du benytte tillegstjeneste som gjelder ekspress fotografering;
 6. Helseforsikring gyldig i Den Russiske Føderasjon som dekker gyldigheten til visumet.
 7. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem kopi av oppholdstillatelse eller registreringsbevis fra Politiet som bekrefter at personen er bosatt i Norge.

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass vennligst sjekk om du ikke har et gyldig visum i de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, invitere til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

For norske statsborgere og statsborgere fra EU land

Alle gebyrer betales ved søknad med et debet-eller kredittkort direkte på visumsøknad senteret (kontanter aksepteres ikke).

Behandlingstid Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
Visum for en innreise, Visum for to innreiser
4-10 arbeidsdager 690 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager 1380 NOK 300 NOK

Vær oppmerksom på!

Dersom du er statsløs borger, ikke norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske Visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse statsborgere beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den Russiske føderasjons konsulatstasjoner”.

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru

Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske Visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske Visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.

120 NOK for hver utfylte side i visums søknaden.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr;
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.