Nyheter

09.11.2021

Vedrørende gjenopptakelse for behandling av alle typer visum

I samsvar med retningslinjene fra Den russiske føderasjonen av 23. oktober 2021, nr. 3003-r, Norske statsborgere, tredjelandsborgere, samt statsløse personer som har oppholdstillatelse i Norge eller besitter et dokument som bekrefter deres rett til permanent opphold i Norge, kan kontakte visumsenteret for alle typer visum på vanlig måte. Dette i samsvar med gjeldende dokumentforskrifter fra Den russiske føderasjonen som regulerer utstedelse av visum.

Visumsenteret i Kirkenes holder fortsatt stengt inntil videre.