Nyheter

09.01.2024

Kansellering av fortrinnsrett tariffer

25 desember 2023 trådte i kraft lov 646-FZ som suspenderer visse bestemmelser i Den russiske føderasjonens internasjonale visumfasiliteringsavtaler for borgere av EU, Danmark, Island, Liechtenstein, Norge, Sveits.

Fra og med 25. desember 2023 reduserte visumgebyr for borgere fra de ovennevnte statene kansellert. Gjeldende visumgebyr er på nettsiden vår.


07.12.2023

Kontor arbeidstid i Desember, Januar

Vi vil holde stengt i perioden 25.12.23-07.01.24 på grunn av ferieavvikling.

Dokumenter kan som vanlig sendes via posten og vil bli mottat,men det vil ikke bli noe visumsbehandling i denne perioden.


28.07.2023

Russian visas for Icelanders

From August 1, 2023, the Russian Embassy in Iceland will stop issuing Russian visas. Citizens and residents of Iceland can apply for a Russian visa through the Russian Visa Center in Kirkenes.

To apply for a Russian visa, we recommend sending the documents to the visa center by mail. First, read the information about the documents required for visa processing, the cost of services and the postal address in the Postal Services section of our website.


03.07.2023

Kontor arbeidstid i August

Vi vil holde stengt i perioden 31.07.23-21.08.23 på grunn av ferieavvikling.

Dokumenter kan som vanlig sendes via posten og vil bli mottat,men det vil ikke bli noe visumsbehandling i denne perioden.


18.04.2022

Suspension of work

The Russian Visa Center in Oslo suspends the acceptance of documents for visa processing from April 19, 2022.

The issuance of documents after consideration will be carried out until April 29, 2022.


18.03.2022

Endringer i reglene for utstedelse av visum til nære slektninger

På grunn av uregelmessigheter i håndteringen av internasjonal post fra Russland er det mulig å få utstedt visa for nære familiemedlemmer av russiske statsborgere på grunnlag av verifiserte dokumenter.

Den russiske ambassaden i Norge har midlertidig tillatt utstedelse av visum til nære slektninger av russiske statsborgere på grunnlag av elektroniske dokumenter av høy kvalitet i farger: en invitasjon bekreftet av en notarius og attesterte kopier av slektskapsdokumenter.

Dersom en russisk statsborger som bor i Russland utsteder visuminvitasjon til sine nære slektninger som er utenlandske statsborgere hos en russisk notarius, men ikke kan sende denne invitasjonen og attesterte kopier av dokumenter om slektskap til sine slektninger i Norge med internasjonal post, da, som et unntak, vil utstedelse av visum til nære slektninger, basert på elektroniske fargekopier av høy kvalitet av disse dokumentene, være tillatt.

Samtidig må søkeren (det vil si en utenlandsk statsborger som søker om visum til Russland) i tillegg skrive en søknad rettet til Russlands ambassadør i Norge som bekrefter at han ved retur fra Russland forplikter seg til å oversende originalen til den attesterte invitasjonen til ambassaden. I tilfelle av brudd på denne forpliktelsen kan en utenlandsk statsborger senere bli nektet utstedelse av senere visum til Russland.

Et eksempel på søknadsskjema kan lastes ned her.


18.03.2022

Kravet om ansiktsmaske oppheves

15. mars ble obligatorisk bruk av ansiktsmasker på offentlige steder i Moskva opphevet. Denne beslutningen skyldes den stadige forbedrede epidemiologiske situasjonen. Det er derfor ikke påkrevd med masker for å reise med offentlig transport, besøke museer, butikker eller kafeer. Andre anti-COVID-tiltak for ulike virksomheter kanselleres også: måling av temperatur for ansatte, installering av skillevegger på arbeidsplasser, osv.


03.03.2022

QR-koder oppheves

Kjære søker!

Fra 3. mars er QR-kodesystemet opphevet i Moskva. Dette gjelder også for utenlandske besøkende. Det betyr at alle restriksjoner for besøk på teater, museum og restauranter er opphevet. I dette inkluderes også kultur og underholdningsarrangemter i Sankt Petersburg. QR-kodesystemet vil bli avsluttet fra og med 4. mars.


09.11.2021

Vedrørende gjenopptakelse for behandling av alle typer visum

I samsvar med retningslinjene fra Den russiske føderasjonen av 23. oktober 2021, nr. 3003-r, Norske statsborgere, tredjelandsborgere, samt statsløse personer som har oppholdstillatelse i Norge eller besitter et dokument som bekrefter deres rett til permanent opphold i Norge, kan kontakte visumsenteret for alle typer visum på vanlig måte. Dette i samsvar med gjeldende dokumentforskrifter fra Den russiske føderasjonen som regulerer utstedelse av visum.

Visumsenteret i Kirkenes holder fortsatt stengt inntil videre.