Arbeidsvisum

Vanlig arbeidsvisum utstedes til norske statsborgere, borgere av andre land og søkere uten statsborgerskap som vil reise inn til Russland for å utføre arbeid, på grunnlag av en invitasjon utstedt av Russlands innenriksministerium i samsvar med Den russiske føderasjons lovgivning, med mulighet for forlengelse av Det russiske innenriksdepartementet i Russland.

Begrunnelse for forlengelse av visumet kan være en arbeidsavtale eller sivil arbeidskontrakt for å utføre arbeid eller tjenester inngått i samsvar med lovgivningen i Den russiske føderasjonen.

Arbeidsvisum er kun gyldig for en enkel innreise i opp til 90 dager (med unntak av visum for særdeles dyktige fagfolk).

For registrering av et vanlig enkelt eller fler gangs arbeidsvisum må du sende:

 1. Invitasjon om oppføring i Den Russiske Føderasjon, utstedt av Russlands innenriksministerium;
 2. Pass, med minst to tomme sider for visum, samt gyldig i 1,5 år fra visumets utløpsdato;
 3. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren. På Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema.

 4. Fargebilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter kan du benytte tilleggstjeneste som gjelder ekspressfotografering;
 5. Helseforsikring gyldig i Den russiske føderasjon som dekker gyldigheten til visumet.
 6. Helseerklæring/legeattest som bekrefter fravær av HIV for utlendingen dersom det søkers om visum for en periode på mer enn tre måneder.
 7. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem kopi av oppholdstillatelse eller registreringsbevis fra politiet som bekrefter at personen er bosatt i Norge.

Du kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass, vennligst sjekk om du har et gyldig visum i de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

For norske statsborgere

Alle gebyrer betales ved søknad med et debet-eller kredittkort direkte på visumsøknad senteret (kontanter aksepteres ikke).

Behandlingstid Konsulatgebyr Servicegebyr (ink. MVA)
Engangsvisum
4-10 arbeidsdager --- NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager --- NOK 300 NOK
Multivisum
4-10 arbeidsdager --- NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager --- NOK 300 NOK

Behandlingstid avhenger av hvilken type invitasjon man har og reguleres av Det russiske konsulat. I noen tilfeller kan behandlingstid forandre seg etter Konsulatets avgjørelse.

I samsvar med Avtale mellom Den russiske føderasjon og EU om forenkling av visumutstedelse for statsborgere fra Den russiske føderasjon og EU kan du i enkelte situasjoner, avhengig av kundetype og reiseformål, bli fritatt kravet om å betale konsulatgebyr for å få privatvisum.

Vær oppmerksom på!

Dersom du er statsløs borger, ikke norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse statsborgere beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den russiske føderasjons konsulatstasjoner”.

Flytting eller erstatning av visum uavhengig av statsborgerskap

Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
--- NOK 300 NOK

Vær oppmerksom på!

Før du innleverer dokumenter for å flytte eller erstatte visum, vennligst kontakt operatøren til call-senter ved Det russiske visumsenter og sjekk dokumentliste samt behandlingstid.

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru

Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, eller som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.

Gebyr er 120 NOK for hver utfylte side i visumsøknaden.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget.
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyret.
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette.
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.