Studievisum

Vanlig studievisum 

Utstedes til borgere i Norge og andre land, så vel som personer uten statsborgerskap for innreise i Russland, med det formål å studere ved en utdanningsinstitusjon basert på en invitasjon utstedt av Russlands føderasjonsdepartement ( Russian MIA), eller basert på beslutningen fra Utenriksdepartementet i Den russiske føderasjonen (Russian MFA).

Studentvisum kan være enkelt- eller dobbeltvisum, gyldig i opptil 90 dager.

Den påfølgende forlengelsen av visum utføres av MIA i den Russiske føderasjonen i henhold til et oppholdssted og migrasjonsregistrering ved utstedelse av et flerreisevisum med  gyldighet for en studiekontrakt gjort i henhold til Den russiske føderasjonens utdanningslovgivning, men ikke for mer enn ett år for hvert påfølgende visum

Et ordinært studentvisum med formål om kortvarige studier, kurs, praksisplass kan utstedes basert på en forespørsel fra en russisk utdanningsinstitusjon.

For registrering av et vanlig enkelt eller fler gangs studievisum må du sende:

 1. Invitasjonen til Den Russiske Føderasjonen:
  1. Invitasjonen til Den Russiske Føderasjonen via Russlands innenriksministerium;
   ELLER
  2. Avgjørelse fra det russiske Utenriksdepartementet vedrørende russisk visum;
   ELLER
  3. Appell av den russiske utdanningsinstitusjon
 2. Pass, med minst to tomme sider for visum, samt gyldig i 1,5 år fra visumets utløpsdato;
 3. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren. Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema.
 4. Bilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter kan du benytte tillegstjeneste som gjelder ekspress fotografering;
 5. Helseforsikring gyldig i Den Russiske Føderasjon som dekker gyldigheten til visumet.
 6. Helseerklæring/Legeattest som bekrefter fraværet av HIV for utlendingen dersom han søker om visum for en periode på mer enn tre måneder.
 7. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem kopi av oppholdstillatelse eller registreringsbevis fra Politiet som bekrefter at personen er bosatt i Norge.

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass vennligst sjekk om du har et gyldig visum i de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

For norske statsborgere

Alle gebyrer betales ved søknad med et debet-eller kredittkort direkte på visumsøknad senteret (kontanter aksepteres ikke).

Behandlingstid* Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
Single-entry visa*
4-10 arbeidsdager 840 NOK 660 NOK
1-3 arbeidsdager** 1680 NOK 660 NOK
Double-entry visa*
4-10 arbeidsdager 1344 NOK 660 NOK
1-3 arbeidsdager** 2688 NOK 660 NOK

*Behandlingstid avhenger av hvilken type invitasjon man har og reguleres av Det russiske konsulat. I noen tilfeller kan behandlingstid forandre seg etter Konsulatets avgjørelse.

Vær oppmerksom på!

Dersom du er statsløs borger, ikke norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske Visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse statsborgere beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den Russiske føderasjons konsulatstasjoner”.

Flytting eller erstatning av visum uavhengig av statsborgerskap

Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
310 NOK 660 NOK

Vær oppmerksom på!

Før du innleverer dokumenter for å flytte eller erstatte visum, vennligst kontakt operatøren til call-senter ved Det russiske Visumsenter og sjekk dokumentliste samt behandlingstid.

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru

Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske Visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske Visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.

120 NOK for hver utfylte side i visums søknaden.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr;
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.