Forretningsvisum

Ordinære forretningsvisum utstedes til norske statsborgere, borgere av andre land og søkere uten statsborgerskap som vil reise inn til Russland for næringsvirksomhet (forhandlinger, seminarer, konferanser, møter med forretningspartnere).

Utstedes på grunnlag av invitasjon utstedt av den Russlands innenriksministerium, Utenriksdepartementet i Russland (russiske UDI) eller på grunnlag av en skriftlig anmodning fra organisasjonen.

De utstedes for en eller to gangers innreise med en gyldighet på inntil 90 dager, eller gjentagende innreiser i inntil ett år (med unntak av andre reguleringer som kan følge av internasjonale traktater med Den Russiske føderasjonen).

Vær oppmerksom på følgende!Opphold i Russland kan ikke overstige 90 dager for hver 180 dagers periode.

For registrering av et vanlig enkelt, dobbelt eller flergangs forretningsvisum må du sende inn:

 1. Invitasjonen til Den Russiske Føderasjonen:
  1. Invitasjonen til Den Russiske Føderasjonen via Russlands innenriksministerium;
   ELLER
  2. Avgjørelse fra det russiske Utenriksdepartementet vedrørende russisk visum;
   ELLER
  3. En skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen i Russland;
 2. Pass, med minst to tomme sider for visum, gyldig i 6 måneder fra visumets utløpsdato;
 3. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren;
  På Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema.
 4. Fargebilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter kan du benytte tillegstjeneste som gjelder ekspressfotografering;
 5. Helseforsikring gyldig i Den Russiske Føderasjon som dekker gyldigheten til visumet;
 6. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem kopi av oppholdstillatelse eller registreringsbevis fra politiet som bekrefter at personen er bosatt i Norge.

Du kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass, vennligst sjekk om du har et gyldig visum i de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

For norske statsborgere og statsborgere fra EU land

Alle gebyrer betales ved søknad med et debet-eller kredittkort direkte på visumsøknad senteret (kontanter aksepteres ikke).

Behandlingstid* Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
Visum for en innreise, Visum for to innreiser og Multivisum
4-10 arbeidsdager 366 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager** 731 NOK 300 NOK

*Behandlingstid avhenger av hvilken type invitasjon man har og reguleres av Det russiske konsulatet. I noen tilfeller kan behandlingstid forandre seg etter konsulatets avgjørelse.

**1-4 arbeidsdager i visumsenter i Kirkenes. 

Vær oppmerksom på!

Dersom du er statsløs borger, ikke norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse borgere beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den russiske føderasjons konsulatstasjoner”.

Flytting eller erstatning av visum uavhengig av statsborgerskap

Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
310 NOK 300 NOK

Vær oppmerksom på! 

Før du innleverer dokumenter for å flytte eller erstatte visum, vennligst kontakt operatøren til call-senter ved Det russiske visumsenter og sjekk dokumentliste samt behandlingstid.

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru

Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.

120 NOK for hver utfylte side i visumsøknaden.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget.
 • Gebyr for disse tjenestene belastes i tillegg til servicegebyr.
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette.
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.