Humanitært visum

Humanitært visum utstedes til norske statsborgere, borgere av andre land og søkere uten statsborgerskap som vil reise inn til Russland med sikte på å etablere, styrke og fornye vitenskapelige, kulturelle og politiske bånd til sport, religiøse og veldedige aktiviteter, samt levering av humanitær bistand.

Utstedes på grunnlag av invitasjon fra den Russlands innenriksministerium, eller en skriftlig anmodning fra inviterende organisasjon eller institusjon, samt ved vedtak fra det russiske utenriksdepartementet (Det Russiske UDI).

Humanitært visum kan være enkelt eller dobbelt, og utløper etter 90 dager, eller et multiplum på inntil ett (1) år (med mindre annet følger av en internasjonal traktat med Den Russiske Føderasjonen).

Vær oppmerksom på følgende! Opphold på territoriet til Den Russiske Føderasjonen på ordinært fler gangs visum kan ikke overstige 90 dager for hver 180 dagers periode.

For registrering av et humanitært visum for enkel, dobbel eller fler gangs innreise må du sende:

 1. Invitasjonen til Den Russiske Føderasjonen:
  1. Invitasjonen til Den Russiske Føderasjonen via Russlands innenriksministerium;
   ELLER
  2. Avgjørelse fra det russiske Utenriksdepartementet vedrørende russisk visum;
   ELLER
  3. En skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen i Russland;
 2. Pass, med minst to tomme sider for visum, gyldig i 6 måneder fra visumets utløpsdato;
 3. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren;
  På Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema.
 4. Fargebilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter kan du benytte tillegstjeneste som gjelder ekspressfotografering;
 5. Helseforsikring gyldig i Den Russiske Føderasjon som dekker gyldigheten til visumet;
 6. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem kopi av oppholdstillatelse eller registreringsbevis fra politiet som bekrefter at personen er bosatt i Norge.

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass vennligst sjekk om du ikke har et gyldig visum i de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visum registreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

For norske statsborgere og statsborgere fra EU land

Alle gebyrer betales ved søknad med et debet-eller kredittkort direkte på visumsøknad senteret (kontanter aksepteres ikke).

Behandlingstid* Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
Visum for en innreise, Visum for to innreiser og Multivisum
4-10 arbeidsdager 366 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager** 731 NOK 300 NOK

*Behandlingstid avhenger av hvilken type invitasjon man har og reguleres av Det russiske konsulat. I noen tilfeller kan behandlingstid forandre seg etter Konsulatets sin avgjørelse.

**1-4 arbeidsdager i visumsenter i Kirkenes. 

I samsvar med Avtale mellom Den Russiske Føderasjon og EU om forenkling av visumutstedelse for statsborgere fra Den Russiske Føderasjon og EU kan du i enkelte situasjoner avhengig av kundetype og reiseformål bli fritatt kravet om å betale konsulatgebyr for å få humanitært visum.

Vær oppmerksom på!

Dersom du er statsløs borger, eller ikke norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske Visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse statsborgere beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den Russiske Føderasjons konsulatstasjoner”.

Flytting eller erstatning av visum uavhengig av statsborgerskap

Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
310 NOK 300 NOK

Vær oppmerksom på! Før du innleverer dokumenter for å flytte eller erstatte visum, vennligst kontakt operatøren ved call-senter til Det russiske Visumsenter og sjekk, dokumentliste, samt behandlingstid.

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru

Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.

120 NOK for hver utfylte side i visums søknaden.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr;
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.