Kopieringstjenester

Det russiske visumsenter er behjelpelig med kopiering og utskrift av dokumenter.

Kostnaden for tjenesten kommer i tillegg til gebyret og er på NOK 5 per side.