Budlevering

Det russiske visumsenteret i Oslo tilbyr budtjeneste. Vi kan levere ferdige dokumenter til kunder i Oslo-området.

Tjenesten kan bestilles umiddelbart etter at søknaden er innlevert.

Kontakt visumsenteret på telefon eller send mail til: kirkenes@interlinkservice.ru og bestill budtjenesten.

Gebyr for budtjenesten kommer i tillegg til servicegebyret.

Leveringsfrist Leveringsområde Gebyr
Budlevering 1 dag Gardermoen 1500 NOK
Budlevering 1 dag Oslo sentrum 500 NOK
Budlevering 1 dag Oslo – utenom sentrum 800 NOK