Velkommen til websiden for Det russiske visumsenter i kongeriket Norge.

Det russisk visumsenter i Norge er den eneste kontoret i Norge som er bemyndiget av De russiske diplomatiske utenriksstasjoner til å motta dokumenter for søknader om visum til Russland.

Det er nå blitt enklere å levere søknadspapirer for å søke om visum til Russland.

Du kan søke om visum til Russland her.

Søkeren bes vennligst legge merke til følgende:

Dersom du ikke har mulighet til å komme personlig til et av de russiske visumsentrene for å søke om visum, kan dette gjøres via ordinær post.

Send dokumentene til ditt nærmeste visumsenter, det være seg i Oslo eller i Kirkenes: pass, utfylt og signert visumsøknadsskjema, bilde, forsikring og invitasjon (eller andre dokumenter relevante for reisens formål).

Våre medarbeidere vil kontrollere dokumentene dine og sende deg en faktura, som du kan betale via bank eller ved hjelp av Vipps.

Etter at betalingen er mottatt, blir dokumentene dine videresendt til Den russiske ambassaden i Oslo eller til Konsulatet i Kirkenes.

Etter en gjennomgang vil det ferdige passet bli sendt til deg som registrert postsending eller ekspressbrev. Før du sender dokumentene, bør du gjøre deg kjent med prosedyrene for forsendelse og kostnad for posttjenester.