Velkommen til websiden for Det russiske visumsenter i kongeriket Norge.

Det russisk visumsenter i Norge er den eneste kontoret i Norge som er bemyndiget av De russiske diplomatiske utenriksstasjoner til å motta dokumenter for søknader om visum til Russland.

Det er nå blitt enklere å levere søknadspapirer for å søke om visum til Russland.

Du kan søke om visum til Russland her.

Viktig informasjon

09.11.2021

Vedrørende gjenopptakelse for behandling av alle typer visum

Gjenopptakelse for behandling av alle typer visum

18.04.2022

Suspension of work

Russian Visa Center in Oslo suspends work

18.03.2022

Endringer i reglene for utstedelse av visum til nære slektninger

Visum for nære slektninger av russiske statsborgere kan utstedes på grunnlag av kopier av orginaldokumenter

18.03.2022

Kravet om ansiktsmaske oppheves

bligatorisk bruk av ansiktsmaske oppheves i Moskva

Mer...