Turistvisum

Vanlig turistvisum utstedes til norske statsborgere, statsborgere fra- andre land og søkere uten statsborgerskap for et kortvarig opphold i landet som turist som turens formål (besøke kulturelle arrangementer, utflukter, sightseeing el.) ved å vise frem en bekreftelse om mottak av utenlandsk turist fra et russisk turistforetak som driver turistvirksomhet.

Utstedes på grunnlag av en behørig utført kontrakt for levering av turisttjenester og en godkjennelse av den utenlandske turisten av den russiske turoperatøren.

Maksimalt opphold i Russland på turistvisum - opptil 30 dager.

Åpner for muligheten for innreise for korte forretningsmøter, deltakelse i utstillinger og auksjoner, samt for medisinsk konsultasjon eller undersøkelse. I dette tilfellet, bekreftelse på mottak av utenlandske turister i "formålet med reisen" destinasjon "turisme", og visumet utstedes for de nødvendige antall dager for reisens formål, i henhold til datoen som er angitt i bekreftelsen for overnatting (men ikke mer enn 30 dager). For 30 dager, skal som regel et slikt visum ikke utstedes.

Turistvisum kan være enkle eller doble.

Turistvisum med dobbel innreise utstedes når en skal besøke et tredje land under sitt opphold i Russland. Dette kan være nabo land (CIS landene,SUS, Baltikum).

For registrering av et vanlig turistvisum for enkel eller dobbel innreise må du legge ved:

 1. Invitasjon – tourvoucher fra et hotel eller fra et reisebyrå (visa support);
 2. Pass, hvor det er minst to tomme sider for visum, gyldig i 6 måneder fra visumets utløpsdato;
 3. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren;
  (Når du velger hvor du skal søke om visum må du angi visumsenteret hvor du skal søke)
  På Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema.
 4. Fargebilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter kan du benytte tillegstjeneste som gjelder ekspress fotografering;
 5. Helseforsikring gyldig i Den Russiske Føderasjon som dekker gyldigheten til visumet;
 6. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem kopi av oppholdstillatelse eller registreringsbevis fra Politiet som bekrefter at personen er bosatt i Norge.

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass vennligst sjekk om du ikke har et gyldig i visum de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

Viktige opplysninger! Hvis du ikke er norsk statsborger må du i tillegg legge ved:

 • Kopi av permanent oppholdstillatelse for utenlandske statsborgere eller
 • Kopi av registreringsbevis fra Politiet

For norske statsborgere og statsborgere fra EU land

Alle gebyrer betales ved søknad med et debet-eller kredittkort direkte på visumsøknad senteret (kontanter aksepteres ikke).

Behandlingstid* Konsulatgebyr Servicegebyr (ink. MVA)
4-10 arbeidsdager 366 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager* 731 NOK 300 NOK

*Behandlingstid avhenger reguleres av Det russiske konsulat. I noen tilfeller kan behandlingstid forandre seg etter Konsulatets sin avgjørelse.

**1-4 arbeidsdager i visumsenter i Kirkenes. 

Vær oppmerksom på!

Dersom du er statsløs borger, ikke norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske Visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse statsborgere beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den Russiske føderasjons konsulatstasjoner”.

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru

Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske Visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske Visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.

120 NOK for hver utfylte side i visums søknaden.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr;
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.