Visanavigator

Vær oppmerksom på: Resultatene ved bruk av visa-navigatoren gir ingen juridiske retter. Det er gitt en særlig liste over dokumentasjon og  informasjon. Den endelige fastsettelsen av visumkategorien som tilsvarer formålet med reisen og listen over nødvendige dokumenter, er kun mulig etter  vurdering av dokumentene, utført av medarbeidere ved av Russlands konsulære kontorer.

Du trenger visum

Du trenger ikke visum!

Forretningsvisum

For å søke om forretningsvisum må du fremlegge følgende dokumenter:

 1. Gyldig pass eller annet dokument som bekrefte identitet og som oppfyller kravene satt av Den russisk føderasjonen.
 2. Et utfylt visumsøknadsskjema – elektronisk utfylt ut på nettsiden: https://visa.kdmid.ru/, skrevet ut og SIGNERT FOR HÅND av søkeren.
 3. Et passfoto i farger i størrelse 3,5 × 4,5 cm på matt eller glanset papir. Krav til bilder er lagt ut her.
 4. Polise for helseforsikring – forsikringsdokumentet og eventuelle annen dokumentasjon om helseforsikring MÅ inneholde søkerens navn, opplysninger om selskapet, selskapet signatur. Forsikringens gyldighetstid MÅ dekke perioden det søkes om i visumet (hele perioden for både enkelt og dobbelt-visum) eller perioden for den første turen - når du søker om multi-visum. Dekningsområdet må være hele Russland, hele verden eller Europa, inkludert Russland. ENTEN
 5. En invitasjon utstedt av Russlands innenriksministerium eller utenriksdepartementet i Russland, eller en avgjørelse fra det russiske utenriksdepartementet, ELLER:
 6. En invitasjonen til mottakerorganisasjonen (når du ber om et multi-visum med flere oppføringer, må invitasjonen være i original).

Humanitært visum

For å søke om et humanitært visum, må du oppgi følgende dokumenter:

 1. Gyldig pass eller annet dokument som bekrefte identitet og som oppfyller kravene satt av Den russisk føderasjonen.
 2. Et utfylt visumsøknadsskjema – elektronisk utfylt ut på nettsiden: https://visa.kdmid.ru/, skrevet ut og SIGNERT FOR HÅND av søkeren.
 3. Et passfoto i farger i størrelse 3,5 × 4,5 cm på matt eller glanset papir. Krav til bilder er lagt ut her.
 4. Polise for helseforsikring – forsikringsdokumentet og eventuelle annen dokumentasjon om helseforsikring MÅ inneholde søkerens navn, opplysninger om selskapet, selskapet signatur. Forsikringens gyldighetstid MÅ dekke perioden det søkes om i visumet (hele perioden for både enkelt og dobbelt-visum) eller perioden for den første turen - når du søker om multi-visum. Dekningsområdet må være hele Russland, hele verden eller Europa, inkludert Russland. ENTEN
 5. En invitasjon utstedt av Russlands innenriksministerium eller utenriksdepartementet i Russland, eller en avgjørelse fra det russiske utenriksdepartementet, ELLER:
 6. En invitasjonen til mottakerorganisasjonen (når du ber om et multi-visum med flere oppføringer, må invitasjonen være i original).

Turistvisum

For å utstede et turistvisum må du fremlegge følgende dokumenter:

 1. Gyldig pass eller annet dokument som bekrefte identitet og som oppfyller kravene satt av Den russisk føderasjonen.
 2. Et utfylt visumsøknadsskjema – elektronisk utfylt ut på nettsiden: https://visa.kdmid.ru/, skrevet ut og SIGNERT FOR HÅND av søkeren.
 3. Et passfoto i farger i størrelse 3,5 × 4,5 cm på matt eller glanset papir. Krav til bilder er lagt ut her.
 4. Polise for helseforsikring – forsikringsdokumentet og eventuelle annen dokumentasjon om helseforsikring MÅ inneholde søkerens navn, opplysninger om selskapet, selskapet signatur. Forsikringens gyldighetstid MÅ dekke perioden det søkes om i visumet (hele perioden for både enkelt og dobbelt-visum) eller perioden for den første turen - når du søker om multi-visum. Dekningsområdet må være hele Russland, hele verden eller Europa, inkludert Russland.
 5. Bekreftelse om deltagelse i en utenlandsk turistorganisasjon som utfører turoperatøraktiviteter – voucher som viser levering av turisttjenester (voucher for utstedelse av visum) – du kan be om en voucher på hotellet du har valgt for ditt opphold. Bekreftelsen av hotellbokningen erstatter ikke voucher og er ikke tilstrekkelig grunnlag for å utstede visum.

Privat-visum

For å søke om et privat-visum, må du oppgi følgende dokumenter:

 1. Gyldig pass eller annet dokument som bekrefte identitet og som oppfyller kravene satt av Den russisk føderasjonen.
 2. Et utfylt visumsøknadsskjema – elektronisk utfylt ut på nettsiden: https://visa.kdmid.ru/, skrevet ut og SIGNERT FOR HÅND av søkeren.
 3. Et passfoto i farger i størrelse 3,5 × 4,5 cm på matt eller glanset papir. Krav til bilder er lagt ut her.
 4. Polise for helseforsikring – forsikringsdokumentet og eventuelle annen dokumentasjon om helseforsikring MÅ inneholde søkerens navn, opplysninger om selskapet, selskapet signatur. Forsikringens gyldighetstid MÅ dekke perioden det søkes om i visumet (hele perioden for både enkelt og dobbelt-visum) eller perioden for den første turen - når du søker om multi-visum. Dekningsområdet må være hele Russland, hele verden eller Europa, inkludert Russland. ENTEN
 5. En invitasjon utstedt av Det russiske innenriksdepartement – ELLER:
 6. En skriftlig søknad fra en russisk statsborger, rettet til leder av et konsulært kontor, om felles innreise for egne familiemedlemmer som er utenlandske statsborgere:
  Søknad om innlevering av dokumenter til Det russiske visumsenter i Oslo
  Søknad om innlevering av dokumenter til Det russiske visumsenter i Kirkenes
  For søknaden er det nødvendig å legge ved:
  • En kopi av søkerens russiske pass;
  • Dokumenter som bekrefter slektskap med søkeren (kopier av fødselsattest for et mindreårig barn eller en vielsesattest).
  Dokumenter på et annet språk enn russisk som bekrefter slektskapsforholdet med søkeren må på baksiden ha et gyldig apostillstempel (i Norge kan dette fås hos Fylkesmannen) – ELLER:
 7. En notars eller jurists skriftlig forespørsel på vegne av EU-borger som er lovlig bosatt i Russland, for invitasjon av nærstående slektninger (ektefeller, barn, foreldre, besteforeldre, barnebarn). Det må vedlegges kopier av dokumenter som bekrefter den inviterende persons eiendom eller bolig i Russland, og om slektskapsforholdet til gjestene:
  • Oppholdstillatelse
  • Tillatelse til midlertidig opphold;
  • Studievisum eller arbeidsvisum;
  • Kopier av relevante dokumenter for fødsel eller ekteskap (det gjelder relasjon til besteforeldre, barnebarn - to kopier av fødselsattester som bekrefter slektskapsforholdet mellom disse personene i en rett nedadstigende eller oppadstigende linje)
  Dokumenter på et annet språk enn russisk som bekrefter slektskapsforholdet med søkeren må på baksiden ha et gyldig apostillstempel (i Norge kan dette fås hos Fylkesmannen)

Studievisum

For å søke om studievisum må du oppgi følgende dokumenter:

 1. Gyldig pass eller annet dokument som bekrefte identitet og som oppfyller kravene satt av Den russisk føderasjonen.
 2. Et utfylt visumsøknadsskjema – elektronisk utfylt ut på nettsiden: https://visa.kdmid.ru/, skrevet ut og SIGNERT FOR HÅND av søkeren.
 3. Et passfoto i farger i størrelse 3,5 × 4,5 cm på matt eller glanset papir. Krav til bilder er lagt ut her.
 4. Polise for helseforsikring – forsikringsdokumentet og eventuelle annen dokumentasjon om helseforsikring MÅ inneholde søkerens navn, opplysninger om selskapet, selskapet signatur. Forsikringens gyldighetstid MÅ dekke perioden det søkes om i visumet (hele perioden for både enkelt og dobbelt-visum) eller perioden for den første turen - når du søker om multi-visum. Dekningsområdet må være hele Russland, hele verden eller Europa, inkludert Russland. ENTEN
 5. En invitasjon utstedt av Det russiske innenriksdepartement – ELLER:
 6. Invitasjon av en russiske utdanningsinstitusjonen.

Arbeidsvisum

For å søke om arbeidstillatelse, må du oppgi følgende dokumenter:

 1. Gyldig pass eller annet dokument som bekrefte identitet og som oppfyller kravene satt av Den russisk føderasjonen.
 2. Et utfylt visumsøknadsskjema – elektronisk utfylt ut på nettsiden: https://visa.kdmid.ru/, skrevet ut og SIGNERT FOR HÅND av søkeren.
 3. Et passfoto i farger i størrelse 3,5 × 4,5 cm på matt eller glanset papir. Krav til bilder er lagt ut her.
 4. Polise for helseforsikring – forsikringsdokumentet og eventuelle annen dokumentasjon om helseforsikring MÅ inneholde søkerens navn, opplysninger om selskapet, selskapet signatur. Forsikringens gyldighetstid MÅ dekke perioden det søkes om i visumet (hele perioden for både enkelt og dobbelt-visum) eller perioden for den første turen - når du søker om multi-visum. Dekningsområdet må være hele Russland, hele verden eller Europa, inkludert Russland.
 5. En invitasjon utstedt av Det russiske innenriksdepartement

Transittvisum

For å utstede et transittvisum må du oppgi følgende dokumenter:

 1. Gyldig pass eller annet dokument som bekrefte identitet og som oppfyller kravene satt av Den russisk føderasjonen.
 2. Et utfylt visumsøknadsskjema – elektronisk utfylt ut på nettsiden: https://visa.kdmid.ru/, skrevet ut og SIGNERT FOR HÅND av søkeren.
 3. Et passfoto i farger i størrelse 3,5 × 4,5 cm på matt eller glanset papir. Krav til bilder er lagt ut her.
 4. Polise for helseforsikring – forsikringsdokumentet og eventuelle annen dokumentasjon om helseforsikring MÅ inneholde søkerens navn, opplysninger om selskapet, selskapet signatur. Forsikringens gyldighetstid MÅ dekke perioden det søkes om i visumet (hele perioden for både enkelt og dobbelt-visum) eller perioden for den første turen - når du søker om multi-visum. Dekningsområdet må være hele Russland, hele verden eller Europa, inkludert Russland.
 5. Billetter for innreise og utreise til og fra Russland eller et søknad for beregnet reiserute med bil eller et annet kjøretøy som har de nødvendige, godkjente kjøretøydokumenter.
 6. Visa for innreise til ett av Russlands naboland eller visum fra det land utreisen fra Russland foretas til (visum er ikke påkrevd for statsborgere i land som har rett til visumfri innreise i henhold til avtaler mellom landene) – ELLER
  • pass for vedkommende land, eller
  • En begrunnet forespørsel og dokumenter som bekrefter behovet for et midlertid stopp, med mindre annet fremgår av en internasjonal avtale.

Merk: Et engangsvisum utstedes for en periode på inntil 10 dager (med bil eller tog) eller i inntil 3 dager (med fly). Gyldigheten av et dobbelt transittvisum må ikke overstige en måned. Dersom en utenlandsk statsborger må reise transitt gjennom Russland til et tredje land, og deretter reise tilbake gjennom Russland i løpet av en periode som oversiger en måned, er det påkrevet med ett transittvisum den ene veien, og et annet transittvisum for returreisen, utstedt fra Det russiske konsulatet i det landet borgeren i utgangspunktet reiser til.